~14 år och våldtagen~

De gångna månadernas teman

 Mars 
Livet 

Livet

Introduktion till ämnet 

Hur tänker jag när jag väljer ett så stort ämne som livet? Vad är egentligen livet? Jag kan anse detta tema ganska så komplext och svårt att ta in men tillsammans under månaden så skall vi nog få någon rätsida på vad jag vill säga och få ut av detta tema. 

Varför detta tema kommer just nu i mars är för att det blir som en fortsättning på februaris tema om att hitta sig själv. Jag kan anse att ”hitta sig själv” är en del av de liv man lever. Där av blir det en bra övergång. 

Att försöka ge livet mening baserat på yttre faktorer är en definition av manipulation som både religion och politik och andra professionella tyckare har ägnat sig åt sedan historiens gryning. När vi själva ger mening åt våra liv står vi på fast mark. Carl https://www.svd.se/meningen-med-livet-ar-att-vi-ska-bli-oss-sjalva 

För mig handlar livet om att hitta en grund att stå på, att hitta fast mark som inte består av bara yttre faktorer från samhället. Jag vill helt enkelt hitta mig själv i mitt liv. 

Veckoteman under mars 

Denna månads veckor pågår från v.9-v.13 vilket blir 5 veckor totalt. Varje vecka har sedan ett specifikt ämne varje skrivdag (tisdag/Torsdag) som kommer utgå från just det givna undertemat. Söndagar kommer som jag skrivit innan att vara Prio mig oavsett vilket månadens tema är. Veckornas ämne presenteras här under och ämnena för skrivdagarna avslöjas först på skriv dagen. Lite spänning måste vi ju ha, annars är det ingen mening att läsa. Nu kör vi 

v. 9 Vem är jag i mitt liv – fortsättning 

v. 10 Var är jag 

v. 11 Vad vill jag ha 

v. 12 drömmar 

v. 13 Hur får jag det jag vill ha 

Avslutar och knyter samman säcken 

Denna månad kommer nog att bli flummig och svår ibland och lättare vissa dagar. Jag kommer inte hinna gå in på allt jag skulle vilja, men skall försöka få med så mycket jag kan under dessa veckor med start i dagens inlägg (2017-03-02). Livet är som jag skrev i inledningen till denna presentation ett stort och komplext ämne i sig. Det kan vara svårt att greppa och att alltid förstå. Beroende på vilken vinkel du tar eller vilket perspektiv så kommer du alltid att se olika saker. Så nu hoppas jag att ni vill göra denna resa med mig och se vart vi landar. 

Jag r viktig

Varma Kramar er 
Maggie Sea 


 

Februari

Hitta sig själv

 

 Bara behaga andra

introduktion till ämnet

Hur kan man definiera vad det är att hitta sig själv? Vem är egentligen jag? Är allt bara en flummig filosofisk tanke? Här under kommer ett citat som jag anser belysa detta bra;

”En bra definition av vad det innebär att hitta sig själv, är att kunna skilja på det man själv vill, tycker och tänker från det andra vill, tycker och tänker. När du börjar göra saker för din egen skull och slutar behaga andra för att du själv har intalat dig att det är vad som förväntas av dig – då har du hittat ditt verkliga jag!” http://www.smartare-liv.se/artiklar.php?visa=hur-hittar-man-sig-sjalv

Begreppet att hitta sig själv är otroligt komplext och med detta menar jag svårbegripligt. Vi människor funkar olika och har så alltid gjort, alltså finns de lika många sätt att finna sig själv på som det finns människor. Det jag vill göra under denna månad, i detta tema, är att dela med mig av mina tankar, erfarenheter och idéer kring ämnet. Därför har jag delat in veckorna i fem stycken veckoteman där olika saker kommer att belysas.

Veckoteman under februari

Veckorna är indelade i fem stycken teman som presenteras här under. Varje vecka har sedan ett specifikt ämne varje skrivdag (tisdag/Torsdag) som kommer utgå från just det givna undertemat. Söndagar kommer som jag skrivit innan att vara Prio mig oavsett vilket månadens tema är. Vecka 5-9 presenteras här under och deras ämnen för skrivdagarna avslöjas först på skriv dagen.

V.5 Vem är jag

V.6 Vem är jag – fortsätter

V.7 Identitetsskapande

V.8 Grupper

V.9 Vem är jag i mitt liv

Avslutar och knyter samman säcken

Under denna månad hoppas jag att dels kunna hjälpa mig själv att bli mer säker på vem jag är men även kunna ge dig som läsare en del idéer och tankar. Livet är aldrig lätt och om man ser på saker som identitet och vem man själv är så blir gränserna ibland lite diffusa och där av är det något som kan vara viktigt att reflektera kring.

Vem är jag i denna moderna värld?

Jag r viktig